Gould Amadine

GOULDAMADINE

GESLACHTSONDERSCHEID

De vrouwtjes zijn herkenbaar aan hun doffere verenkleed en tijdens het broedseizoen heeft hun snavel een donkergrijze kleur. Soms ontbreekt bij de vrouwtjes de blauwe band aan de achterzijde van de kop of is deze band zwakker van kleur.

SOCIALE EIGENSCHAPPEN

Gouldsamadinen zijn sociale en vreedzame vogels die graag elkaars gezelschap opzoeken. In de natuur leven ze in grote groepen bij elkaar De mannetjes vechten niet onderling en zelfs tijdens de broedperiode leeft een groep vreedzaam samen. Deze vogels houdt u bij voorkeur in een groepje in plaats van een koppel of zelfs eenling. Wanneer u met deze vogels wilt kweken, kunt u beter wat meer mannetjes dan vrouwtjes houden, zodat het vrouwtje haar partnerkeuze kan bepalen.

GESCHIKTE BEHUIZING

Gouldsamadinen komen het beste tot hun recht in een kamer- of buitenvoliere. Ze kunnen desondanks wel in een (broed-)kooien gehouden worden, maar doordat een beperkte ruite ze niet stimuleert tot bewegen, zijn verstopping en vervetting het gevolg. Deze Australische prachtvinken zijn echte zonaanbidders. Bij de plaatsing van de (kamer-)voliere moet hiermee rekening gehouden worden. Beplanting wordt op prijs gesteld, maar is niet strikt nodig.

OMGEVINGSTEMPERATUUR

Deze vogels hadden, en hebben soms nog, de naam zeer warmtebehoeftig te zijn en werden (en worden) daarom veel in continu kunstmatig verwarmde ruimten gehouden.