zang-, kleur-, houding- en vormkanaries

GESLACHTSONDERSCHEID

Het uiterlijke verschil tussen beide geslachten is moeilijk te zien. Tegen de kweektijd is het voor een ervaren liefhebber mogelijk aan de hand van de stand en grootte van de cloaca het geslacht te bepalen. Broedrijpe vrouwtjes hebben bovendien een vrijwel onbevederde buik. Uitsluitsel geeft de zang, die alleen het mannetje ten gehore brengt.

SOCIALE EIGENSCHAPPEN

Kanaries zijn heel sociale dieren, die het zowel onder elkaar als met andere vogelsoorten uitstekend kunnen vinden. Agressie is ze doorgaans vreemd. U houdt ze bij voorkeur niet bij andere vinkachtigen, omdat ze met vrijwel iedere vinkensoort kunnen bastaarden. .Sommige vinkensoorten geven in combinatie met kanaries onvruchtbare nakomelingen.

GESCHIKTE BEHUIZING

Kanaries zijn echte all-round vogels, die zowel in een kooi in de woonkamer als in een kamervoliere, een broedkooi en een buitenvoliere gehouden kunnen worden. Beplanting wordt op prijs gesteld, maar is beslist niet nodig voor het welzijn van de dieren. De mannetjes worden om hun prachtige zang vaak in een aparte kooi gehouden.