Spitsstaaramadine

SPITSSTAARTAMADINE

GESLACHTSONDERSCHEID

Over het algemeen wordt aangenomen dat de zwarte bef bij de mannetjes groter is dan bij de vrouwtjes en dat de mannen een langere staart hebben, maar dit gaat niet altijd op. De balts en zang van het mannetje zijn de enige echt betrouwbare aanwijzingen.

SOCIALE EIGENSCHAPPEN

Spitsstaartamadinen zijn, hoewel ze in hun streek van herkomst in grote groepen leven, niet geschikt om met meer dan één paartje samen gehouden te worden. Onderling kunnen ze uitgesproken agressief zijn. Met andere vogelsoorten kunnen ze zonder problemen samenleven, mits het niet gaat om verwante soorten zoals de gordelgrasvink en de maskeramadine. Ook kleinere of tere vogelsoorten delven soms het onderspit als het mannetje van de spitsstaartamadine al te fanatiek zijn territorium verdedigt. U houdt deze soort bij voorkeur bij soorten die wat groter zijn dan zijzelf.

GESCHIKTE BEHUIZING

Deze soort kan zowel in een (overkapte) buiten- als kamervoliere gehouden worden. Zelfs in een ruime (broed-)kooi doen deze dieren het doorgaans goed. Beplanting wordt erg op prijs gesteld.